Unikanie niepowodzeń w branży stolarki okiennej.

O stosowności modelu biznesowego dla twojej firmy, „Preferujemy charakter dealerski, ponieważ początkowa inwestycja jest niska, a czas przerwy w sprzedaży dla dealera jest krótki, a także pomaga nam w otwieraniu rynków zbytu na ustalonych rynkach. Oficjalnie nie wskazujemy żadnych kryteriów dealerskich, ale każdy dystrybutor może zaoferować szkolenie i wsparcie. „

Unikanie przeszkód w branży. Szanse dla nowych graczy tej branży. Brak świadomości na temat korzyści płynących z produktu i niezorganizowanego sposobu prowadzenia tej branży to dwie podstawowe przeszkody, z którymi spotyka się przemysł PCV. Musimy kształcić całe społeczeństwa o korzyściach zdrowotnych płynących z PVC i jego właściwości odporności na warunki atmosferyczne. Potrzeby inwestycyjne i plany wdrożenia. Dystrybutorzy owoczesnych okien rywalizują o rynki w metrze i miastach. Dotychczas koncentrujemy się na naszym kraju, aby móc się rozwijać w przyszłości. Każdy, kto ma pewne doświadczenie w budowie, może zwrócić się do dealera. Ponadto, marka zapewnia wewnętrzne szkolenia każdemu nowemu dilerowi.