Nawet najlepsze okna o wyśrubowanych parametrach cieplnych bez właściwego zamontowania nie zapewniają najwyższych norm energooszczędności. Wydając niemałe pieniądze na nowoczesne i ekologiczne rozwiązania, nie warto oszczędzać na materiałach termoizolacyjnych oraz sprawdzonej i zalecanej technice tak zwanego ciepłego montażu okien. Na czym to polega i dlaczego ciepły montaż okna jest optymalny?

Ciepły montaż okien odnosi się do określonego sposobu montowania okien w budynku. W przeciwieństwie do montażu tradycyjnego ciepły montaż okna ma na celu zminimalizowanie utraty ciepła, a tym samym zwiększenie efektywności energetycznej danego okna, pomieszczenia czy budynku. Tym, co różni „zwykły” montaż od ciepłego jest sposób uszczelnienia przestrzeni między ramą okienną a ścianą, w której jest ona osadzana. Tradycyjne uszczelnianie bazuje jedynie na jednej warstwie – piance poliuretanowej. Ciepły montaż okien polega na zastosowaniu aż trzech różnych warstw uszczelniających, co zapobiega powstawaniu w tym miejscu mostków termicznych odpowiedzialnych za straty ciepła oraz zawilgoceniu, a w konsekwencji rozwojowi pleśni czy grzybów. Cała konstrukcja zyskuje dłuższą żywotność i – oprócz lepszej izolacji termicznej – także lepszą izolację akustyczną.

Ciepły montaż okien – na czym polega

Ciepły montaż stosuje się w przypadku ciepłych okien. Zgodnie z obowiązującą obecnie normą WT 2021, ciepłe okna to te o współczynniku przenikania ciepła U nie większym niż 0,9 W/m²K w przypadku okien fasadowych i 1,1 W/m²K w przypadku okien dachowych. Prawidłowa izolacja ciepłego okna jest zbudowana z trzech warstw izolujących: z pianki izolacyjnej, taśmy paroszczelnej oraz taśmy paroprzepuszczalnej

Warstwą wewnętrzną w ciepłym montażu okna jest poliuretanowa pianka izolacyjna, która dokładnie uszczelnia miejsce styku okna ze ścianą. Dodatkowe taśmy izolacyjne (paroszczelna i paroprzepuszczalna) mają za zadanie chronić pomieszczenie przed utratą ciepła oraz samą warstwę izolacyjną przed zawilgoceniem i utratą właściwości uszczelniających. Zastosowanie tych wszystkich warstw poprawia szczelność konstrukcji o kilkadziesiąt procent.

Jak wykonuje się ciepły montaż okna

Schemat uszczelniania jest zawsze podobny. Różnice dotyczą głównie tego, czy okno osadzane jest w jednowarstwowej ścianie, czy w ścianie z warstwami dociepleniowymi.

Ciepły montaż okien w ścianie jednowarstwowej

W przypadku ściany jednowarstwowej okno jest osadzane we wnęce i uszczelniane pianką izolacyjną. Wypełnia się nią całą szczelinę między oknem a ścianą. Odstęp ten powinien wynosić około 4 cm. Jeśli szczelina jest większa, także należy ją wypełnić w 100%. Po utwardzeniu pianki, od strony wewnętrznej (to jest od strony pomieszczenia) zostaje nałożona warstwa taśmy paroszczelnej. Ma ona za zadanie zapobiegać przedostawaniu się pary wodnej z pomieszczenia do środka izolacji. Od strony zewnętrznej przyklejana jest natomiast w przypadku ciepłego montażu taśma paroprzepuszczalna. Chroni ona izolację i wnętrze pomieszczenia przed wszelką wilgocią z zewnątrz, a jednocześnie umożliwia wydostanie się pary wodnej, która mogłaby ewentualnie z jakiegoś powodu pojawić się w izolacji. Taśma powinna szczelnie przylegać do pianki. Dla pewności warto zastosować taśmę pokrytą klejem na całej powierzchni. Idealną opcją jest zamocowanie jej w taki sposób, aby środek taśmy znajdował się na linii styku ościeżnicy okna ze ścianą (wtedy mniej więcej równe części taśmy obejmują okno i ścianę). W narożnikach okna należy pozostawić kilkucentymetrowy zapas taśmy. 

Ciepły montaż okien w ścianie niejednowarstwowej

W przypadku ścian z grubą warstwą zewnętrznego docieplenia stosuje się montaż okna w warstwie ociepleniowej (czyli montaż okna poza otworem). Stabilne osadzenie ciężkiego okna jest możliwie przy użyciu tak zwanych konsoli pozwalających na podwieszenie okna w warstwie ocieplenia. Pozostałe warstwy uszczelnienia okna wykonywane są analogicznie jak w przypadku ciepłego montażu okna w otworze. Ten sposób jest zdecydowanie bardziej pracochłonny, ale zapewnia lepszy efekt termoizolacyjny. 

Ciepły montaż – najczęstsze błędy

Prawidłowe zastosowanie ciepłego montażu okna zapobiega powstawaniu nieszczelności i w konsekwencji mostków termicznych. Użycie taśm uszczelniających chroni warstwę pianki montażowej oraz jej doskonałe właściwości termiczne i wyciszające. Ewentualna wilgoć znacznie je pogarsza. Skuteczność tego rodzaju montażu zależy w dużej mierze od precyzji wykonanych prac. Oto najczęściej popełniane błędy…

  • Zbyt dokładne dopasowanie długości potrzebnej taśmy – w narożnikach powinien zawsze pozostać kilkucentymetrowy zapas gwarantujący szczelność.
  • Niepokrycie taśmą izolacyjną kotew mocujących okno.
  • Zbyt mała szczelina między oknem a ścianą – powinno to być mniej więcej 2-4 cm – tak, aby warstwa pianki termoizolacyjnej była odpowiedniej grubości; dokładny wymiar szczeliny w przypadku ciepłego montażu musi być zgodny z wytycznymi producenta danego okna.  
  • Błędy w wypełnieniu szczeliny pianką, na przykład przerwy w jej ciągłości lub niedokładne wypełnienie szczeliny. 
  • Nieprecyzyjne przyklejenie taśm izolacyjnych do okna i ściany. 

Zalety ciepłego montażu okien

Zaletą ciepłego montażu jest z pewnością zmniejszenie kosztów poniesionych na ogrzewanie budynku, zwłaszcza w przypadku dużej liczby okien lub powierzchniowo dużych przeszkleń. Dzięki zastosowaniu kontrolowanej wymiany powietrza (nawiewniki) przy bardzo ograniczonych stratach ciepła rozwiązanie to umożliwia utrzymanie stabilnej temperatury w budynku. Ciepły montaż okien zapobiega też pojawieniu się pleśni i zawilgoceń, a także eliminuje przypadkowo powstające przeciągi. Wykonanie tego rodzaju montażu wiąże się z wyższym kosztem (niż w przypadku tradycyjnego montażu jednowarstwowego), jednak dość szybko podlega on zbilansowaniu dzięki uzyskanym oszczędnościom.